Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 96 Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 96 Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kırıkkale Üniversitesi 96 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İlan detayları yazımızda.

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli 96 Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kırıkkale Üniversitesi 96 personel alımı yapacak.

Kırıkkale Üniversitesi 96 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, güvenlik görevlisi, sağlık personeli, temizlik personeli gibi kadrolara yapılan alımın detayları geliyor. 

İŞTE İLAN DETAYLARI

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
4-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel
bir durum bulunmamak, 

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR

Personel alımı özel şartları ve kadroları şu şekilde:

BAŞVURU

İlan metni ve başvuru detayları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç