Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuru süresi uzatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuru süresi uzatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuru süresi uzatıldı

Son dakika: Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuru süresi uzatıldı.

Kilis 7 aralık Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi. Bölgede meydana gelen deprem sonrası alınan karar ile başvuru son günü 22 Şubat olarak değiştirildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ŞARTLAR

Başvuru genel şartları ise şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki
şartlar aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Diğer şartlar ve başvuru evrakları ile başvuru adresi için TIKLAYIN

SON BAŞVURU: 22 ŞUBAT OLDU

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: ERTELEME İLANI

Üniversitemiz bünyesine Sözleşmeli Personel alımı amacıyla 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilanımızın başvuru süresi, Bölgemizde yaşanan deprem afeti sebebiyle 22.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır"

Yorumlar (0)

Seç