Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. İşte yeni tavan ücret.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar Temmuz 2024?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. Peki, bir işçinin bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tutarı olan kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar yazımızda.

Kıdem tazminatı, çalışılan işyerinden sağlık sorunu ya da askere gitme mecburiyeti gibi haklı sebeplerle ayrılınması veya iş akitlerinin sonlandırılması sonucu veriliyor. Kıdem tazminatı tavanı her yıl belirlenen oranda artıyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 NE OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı 2024 yılının ikinci 6 ayında 35 bin liradan, 41 bin liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI 2024?

Kıdem tazminatı alabilmek için aynı iş yerinde en az bir yıl çalışılmış olmasının yanı sıra aşağıdan belirtilen fesih hâllerinden birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

İş akdinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II nci maddesinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri nedenler hariç olmak üzere işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi,

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi,

İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılması,

İşçinin yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı veya toptan ödeme almak için işten ayrılması,

İşçinin emeklilik için yaş dışında sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayarak işten ayrılması,

Kadın işçinin, evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması.

Ayrıca, işçinin ölümü hâlinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekte olup, bu durumda ödeme mirasçılarına yapılmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına hak kazanabilmek için temel şart, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı alınabilmektedir. (Askerlik, sağlık durumunun çalışmaya engel olması ya da kadın çalışanların evlenmesi)

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı (1 yıl çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı) 2024 yılının ikinci yarısı için (01/07/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında) 41 bin lira olarak uygulanacak.

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç