Kastamonu Üniversitesi Mülakatsız Sağlık İşçisi Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi Mülakatsız Sağlık İşçisi Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az 50 KPSS ile sağlık işçisi alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 30.5.2022 00:20 0
Kastamonu Üniversitesi Mülakatsız Sağlık İşçisi Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi personel alımı yapacak.

Kastamonu Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada , farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular bugün başlıyor.

İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

-657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek,

-657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

-İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni görevler verme hakkını saklı tutar.

-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

ALIM YAPILAN KADROLAR

Personel alımı yapılan kadrolar şu şekilde:

BAŞVURU

Söz konusu personel alımına başvurular bugün başlıyor ve  13/06/2022 tarihine kadar müracaatlar alınacak. Başvurular  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 19 MerkezKuzeykent / KASTAMONU) adresine şahsen yapılacak. Posta yolu ile başvuru alınmıyor.

Başvuru esnasında istenen evraklar şu şekilde:

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç