KASKİ Personel Alımı Yapacak: İşte İşçi Alımı Başvurusu

KASKİ Personel Alımı Yapacak: İşte İşçi Alımı Başvurusu

KASKİ bünyesine personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte ilanların başvuru bilgileri.

KASKİ Personel Alımı Yapacak: İşte İşçi Alımı Başvurusu

KASKİ personel alımı ilanı yayınlandı. 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada KASKİ bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının balşvuru bilgilerine yer verdik.

KADRO

Personel alımı kadroları şu şekilde:

Makine mühendisi 1 personel alınacak.

Elektrik mühendisi kadrosuna 1 personel alınacak.

Laborant kadrosuna 1 personel alınacak.

Tekniker 2 personel alımı yapılacak.

Teknisyen kadrosuna 5 personel alınacak.

Vardiya Operatörü kadrosuna 12 personel alınacak.

Beden işçisi kadrosuna 8 personel alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç