Kars Kafkas Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kars Kafkas Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapıyor

Kars Kafkas Üniversitesi bünyesine 50 KPSS ile personel alımı yapılıyor. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Kars Kafkas Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapıyor

Kafkas Üniversitesi 50 KPSS ile 26 personel alımı yapacak.

Kars Kafkas Üniversitesi tarafındna bir duyuru yayınlandı ve üniversite bünyesine sözleşmeli olarak kamu personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana baktığımızda işe alınacak personellerin hemşire, programcı, büro personeli, tıbbi laboratuvar teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri, tıbbi sekreter, ağız ve diş sağlığı teknikeri, elektrik elektronik teknisyeni, temizlik personeli, destek personeli, matbaacı kadrolarında istihdam edileceği bildirildi.

İlana göz attığımızda başvuruları bugün itibarıyla başladığı görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası yerine, yalnızca Lisans veya Önlisans öğrenimi sürecinde almış olduğu bilgisayar derslerinin transkriptle belgelendirmesi ve en az 80 saat olması durumda sayılacaktır. 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak.

1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- 1 adet fotoğraf
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

Kadrolar ve başvuru özel şartları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç