Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 20 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 20 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 28 Şubat 2023 00:24 0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 20 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 20 personel alacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, destek personeli, mühendis, programcı, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere 20 personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımına başvurular bugün başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise
mezunları için 2022 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları
için 2022 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
4- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak,
5- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden
İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvuru yapacak adayların, https://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular”
kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle
birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire
Başkanlığına mesai saatleri içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo
yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacak olup işleme alınmayacaktır. Bu kişilere ayrıca
bilgilendirme yapılmayacaktır.
2- Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya
esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
3- Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1- Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.kmu.edu.tr/ web adresinde
“Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3- Kimlik kart fotokopisi,
4- KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
6- Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde
istenilen sertifika ve belgeler, (Hijyen belgesi, YDS ve dengi yabancı dil belgesi, özel güvenlik
kimlik kartı, boy-kilo belgesi vb.),
7- 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).
D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS
puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu
yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri)
başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web
adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya
sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2- İlan edilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç