Karakaya Belediyesi hizmetli alımı başvuru formu yayınlandı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Karakaya Belediyesi hizmetli alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Son dakika haberi: Karakaya Belediye Başkanlığı hizmetli alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru formu ve başvuru bilgileri yazımızda.

Karakaya Belediyesi hizmetli alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığı hizmetli alacak.

Tokat İli Karayaka Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 60 KPSS ile hizmetli alımı başvurusunun 27 Nisan'da başlayacağına yer verilirken başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru formuna ve evraklarına yer verildiği görüldü.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hizmetli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,

3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 2 Mayıs tarihine kadar alınacak.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar
Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

BAŞVURU ADRESİ

Adaylar, memur kadrosu için yapılacak yazılı sınava katılabilmeleri için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 27.04.2023 – 02.05.2023 tarihleri arasında Karayaka
Beldesi, Hürmüzlü mah. Cumhuriyet meydanı, No: 9 adresine Şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla, Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.karayaka.bel.tr
internet adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, baĢvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin http://www.karayaka.bel.tr internet adresine
gönderilebilecektir.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 10 Ay Önce
Hiçbisey anlamalanlar butonu