Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı Ktü 28 Haziran 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı Ktü 28 Haziran 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli personel alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 28 Haz 2022 00:59 0
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı Ktü 28 Haziran 2022

KAradeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.

- - Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.28 

İlana başvurular 28 Haziran tarihinde başladı ve 12 Temmuz'a kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin online başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru bilgileri aşağıdaki ilan metni linkinde.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç