Karadeniz Teknik Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Karadeniz Teknik Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuru duyurusu geldi. Peki personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolara alım olacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından yayınlanan açıklamada farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız, ikamet şartsız yapılacak personel alımına baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor. Biz de finans7 olarak bu yazımızda personel alımına dair başvuru bilgilerine yer verdik.

Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, destek personeli, sağlık fizikçisi, büro personeli ve mühendis kadrolarına personel alınıyor.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

1. Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3. Adaylar mezuniyetine göre; 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
5. Başvurular; 14.08.2023-28.08.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Posta, mail vb. şekilde
yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.
6. Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihinden itibaren en az 20 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr
adresinden sonuçlar ilan edilecektir.
7. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre
geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8. Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)
Not 1. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2. Başvuru dilekçesi https://www.ktu.edu.tr/ ; https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerden başvurulacak birim ve unvan dikkate alınarak temin
edilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuru ekranına yüklenecektir.
Not 3. *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri
eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak,
atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekiyor.

Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç