Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Kamu İşçisi ve Personeli Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Kamu İşçisi ve Personeli Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Karabük Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı ve en az lise mezunları arasından personel ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 26 Eylül 2022 00:17 1
Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Kamu İşçisi ve Personeli Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Karabük Üniversitesi en az lise meuznu personel alımı yapacak.

KArabük Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 

Farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde duyuruldu:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön
lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden
önceye ait olması gerekmektedir.

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar
kabul edilmeyecektir.

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil)
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme
imzalanacaktır.

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte başvurusunu üniversiteye şahsen yapması gerekmektedir. Başvurular Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük adresine 10 Ekim tarihine kadar yapılacak. 

Başvuru detayları ve istenen evraklar için lütfen TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Kpss sarti ne yaa