Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Düşük KPSS ile 50 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Düşük KPSS ile 50 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Karabük Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve büro personeli, teknisyen, mühendis, tekniker ve destek personeli kadrolarına 50 sözleşmeli alım yapılacağına yer verildi.

Kamu 27 Haz 2022 00:10 0
Karabük Üniversitesi En Az Lise Mezunu Düşük KPSS ile 50 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklaıd.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır."" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeli personel alımında başvuru şartları şu şekilde duyuruldu:

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.

- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.

- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

- Deneyim, tecrübe şartı aranan ilanlar için, deneyim ve tecrübenin SGK hizmet dökümü ile veya çalışılan işyerinden alınan imzalı kaşeli belge ile kanıtlanması gerekmektedir

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI

 BAŞVURU 

İlana başvurular aşağıdaki ilan metninde yazan evraklarla birlikte Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük adresine şahsen yapılacak.

Başvuru evrakları ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç