Karabük Üniversitesi 61 personel alımı yapacak: İşte başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Karabük Üniversitesi 61 personel alımı yapacak: İşte başvurusu başladı 2023

Son dakika haberi: Karabük Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Karabük Üniversitesi 61 personel alımı yapacak: İşte başvurusu başladı 2023

Karabük Üniversitesi 61 personel alımı yapacak.

Karabük Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında, birçok pozisyonda istihdam etmek üzere 61 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan metnine baktığımızda, "büro personeli, destek personeli, şoför, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, mühendis, avukat ve psikolog" kadrolarına alım yapıldığı görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması
gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
8
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması
gerekmektedir.
6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden
önceye ait olması gerekmektedir.
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan, vakıf üniversiteleri veya
internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil)
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.
13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması) yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile
sözleşme imzalanacaktır.
14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.
16- Karabük Üniversitesinde işçi, memur, sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak.
17- İdare ilanın her aşamasında gerekli gördüğü takdirde ilanı iptal edebilecek veya
güncelleyebilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte  Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Başvuru evrakları şu şekilde:

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve
imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup,
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- 2022 Yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
7- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-devletten temin edilebilir).
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 15 Ay Önce
İnsanları niçin kilometrelerce yolculuk yapmak zorunda bırakıyorlar internetten başvurusunu yapsın atanmaya hak kazanırsa evraklarını teslim eder göreve başlar hangi çağda yaşıyoruz birde bunu üniversiteler böyle yapıyor yazık güzel ülkeme🫣🫣🫣🫣🫰🫰🫰🫰
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Rektörüm yine kadroları özelleştirmeyi unutmamış. Liyakat adalet diye sürüm dur. Konyalı şartı vardır onu bomd ile yazamamışta sistemde halleder.