Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurı formu yayınlandı 2023

Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurı formu yayınlandı 2023

İzmir Karabağlar Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı. Zabıta memuru alımı başvuru bilgileri yazımızda.

Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurı formu yayınlandı 2023

İzmir Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı.

Karabağlar Belediye tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru alımı başvuru formunun yayımlandığı ve başvuruların 13 Kasım'dan itibaren alınacağına yer verildi.

il başvurusuna dair detaylar ve başvuru bilgileri ise şu şekilde yayımlandı:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce
başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ilanın başvuru detayları için belediye resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;