Kapadokya Alan Başkanlığı KPSS'siz ve KPSS ile kadrolu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Kapadokya Alan Başkanlığı KPSS'siz ve KPSS ile kadrolu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sürekli 27 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

İşçi Alımı 17 Mart 2023 08:20 0
Kapadokya Alan Başkanlığı KPSS'siz ve KPSS ile kadrolu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Kapadokya Alan Başkanlığı 27 işçi ve personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan duyuruda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 27 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS taban puansız yapılan alımda başvuru bilgileri finans7.com'da.

KADROLAR

Yayınlanan duyuruda KPSS şartsız personel alımı yapılacak kadrolara şu şekilde yer verildi:

(1) Hukuk Müşaviri,
(1) Avukat,
(2) İç Denetçi,
(1) Mühendis

KPSS puanı ile alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

(1) Avukat,
(2) Mühendis,
(3) Mimar,
(1) Şehir Plancısı,
(3) İdari Uzman,
(5) Büro Görevlisi,
(1) Teknisyen,
(2) Destek Personeli,
(4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A)
bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son
başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu
puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti
gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan
türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş
olmaları gerekmektedir.

A) HUKUK MÜŞAVİRİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
e-Devlet üzerinden alınan Hukuk Müşaviri (2611.01) ve Avukat (2611.02) meslek kodunu
gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için
kurumlarından alınacak kau hizmet belgeleri ile belgelemek.)

B) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık
yüksek öğrenim görmüş olmak,
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç
Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak,
3-Son başvuru tarihi itibari ile 42 yaşını bitirmemiş olmak.

C) AVUKAT (1): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
e-Devlet üzerinden alınan Avukat (2611.02) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet
belgeleri ile belgelemek.)

AVUKAT (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek

HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

İNŞAAT MÜHENDİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

İNŞAAT MÜHENDİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra inşaat alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan İnşaat Mühendisi (2142.04) meslek kodunu gösterir barkodlu
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak
kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

İDARİ UZMAN (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

İDARİ UZMAN (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

İDARİ UZMAN (3): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Maliye-Muhasebe,
Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
3-Mezuniyet tarihinden sonra muhasebe alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı (4311.05), Ön Muhasebeci
(4311.06), Muhasebe Meslek Elemanı (4311.07), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek
Elemanı (4311.10), Muhasebe Yardımcı Elemanı (3313.01) ve Muhasebeci (2411.09) meslek
kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için
kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

TEKNİSYEN (HARİTA): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Alanından
mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik,
Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Kadın olmak
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.

BAŞVURU

İlana başvurular 24 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç