Kamuya Memur Alımında Mülakat Kaldırılıyor mu? Teklif Meclise Geldi

Kamuya Memur Alımında Mülakat Kaldırılıyor mu? Teklif Meclise Geldi

Kamuya memur alımlarında yapılan mülakatların kaldırılması ve alımların KPSS ile yapılması için için bir kanun teklifi hazırlandı ve meclise sunuldu.

Kamu 07.4.2022 18:18 0
Kamuya Memur Alımında Mülakat Kaldırılıyor mu? Teklif Meclise Geldi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından bir kanun teklifi hazırlandı. Hazırlanan kanun teklifinde kamuya memur alımında sözlü mülakatların kaldırılması ve kamuya alımların yazılı sınav sonucuna göre yapılması ön görüldü.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gelen teklifler sayfasından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yayınlanan açıklamaya baktığımızda yeni bir kanun teklifinin gündeme geldiği ve CHP'li Özgür Karabat'a ait olan bu kanun teklifi ile kamuya memur alımında önemli değişiklik yapılması istendiği görüldü. Söz konusu teklif , bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Komisyona ulaşan kanun teklifinin tam metni yayınlandı. Yayınlanan kanun metnine baktığımızda kamuya memur alımında önemli düzenleme yapılmasının ön görüldüğü göründü.


TBMM'ye gelen Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 'nin özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklifin Özeti Teklif ile, Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların geçmeleri gereken Devlet memurluğu sınavlarının yazılı yapılmasının zorunlu kılınması, bu kapsamda sözlü sınav uygulamasına son verilmesi amaçlanmaktadır."


Söz konusu teklifin genel gerekçesi kanun teklifinde şu şekilde yer aldı:
KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ


DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 'nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkraya göre açılacak devlet memurluğı sınavları yazılı olarak düzenlenir. Ayrıca sözlü sınav şartı getirilmez"


MADDE 2- 657 sayılı kanunun ek 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan" ibaresi "göre yalnızca yazılı sınavdan" şeklinde değiştirilmiş, dördüncü cümlesinde yer alan "yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun " ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı cümlesinden yer alan "kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır" ibaresi "kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir" şeklinde değiştirilmiş, yedinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ayrıca giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday, yazılı sınav başarı sıralamasına göre ilan edilir."


MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Söz konusu kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.


Sizce mülakatlar kaldırılmalı mı? Aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.


KAMUYA MEMUR ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN mobil uygulamamızı TIKLAYIN İNDİRİN


Yorumlar (0)

Seç