Kamuya memur alımında 35 yaş şartının kaldırılması için kanun teklifi geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kamuya memur alımında 35 yaş şartının kaldırılması için kanun teklifi geldi

Kamuya memur personel alımlarında aranan 35 yaş şartının kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Kanun teklifi geldi.

Kamu 24 Ara 2023 0
Kamuya memur alımında 35 yaş şartının kaldırılması için kanun teklifi geldi

Son dakika: Kamuya memur alımında 35 yaş şartının kalkması için önemli teklif.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan memur alımlarında bilindiği üzere 35 yaş şartı aranmaktadır. Bu da birçok adayın tepkisini çekmektedir.

TBMM'ye sunulan yeni bir kanun teklifi, binlerce genci umutlandırdı. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından verilen kanun teklifine baktığımızda kamuya memur alımında üst yaş şartının kaldıırlması talep edildi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine baktığımızda özetinde, "Teklif ile; Devlet memurluğuna girişte üst yaş sınırının özel şart olarak aranmaması amaçlanmaktadır" denildiği görülüyor.

Teklifin gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜÎK) tarafından açıklanan "Hayat Tabloları, 2020-2022"
istatistik verilerine göre, 2020-2022 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak
belirlendi. Bu süre erkeklerde ortalama 74,8 yıl, kadınlarda ortalama 80,3 yıl oldu.
TÜİK verilerine göre, çalışma çağımn başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama
kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu.
Türkiye'de, 1999 ve 2008'de yapılan kanun değişiklikleri ile emeklilik yaşı yeniden
düzenlenerek kademeli olarak arttırılması ve nihayetinde emeklilik yaşımn 65 olması
öngörüldü.
TÜIK verileri yaşam süresinin uzadığını ortaya koyarken, 5510 sayılı Kanunda yapılan
değişiklikle emeklilik yaşı da kademeli olarak uzatılmıştır ancak devlet memurluğuna alımlarda
çeşitli ilanlarda özel şartlar arasında üst yaş sımrı arandığı bilinmektedir.
Bu şartın yer aldığı ilanlara karşı Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK)
yapılan başvurularda TİHEK üst yaş sımrı getirilmesinin aynmcılık yasağının ihlalini
oluşturduğuna karar vermiştir.
Teklif ile TİHEK'in bu kararlanna uygun olarak devlet memurluğuna alımlarda üst yaş
sınırı getirilmesinin önlenmesine dair yasal düzenleme yapılması amaçlanmaktadır"

KANUN TEKLİFİ TAM METNİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ıncı
maddesine 3 üncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu Kanunun 48 inci maddesi gereğince belirlenecek özel şartlar arasında üst yaş sımrı
şartı aranmaz."
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

Sizce kamuya memur alımında 35 yaş şartı kaldırılmalı mı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç