Kamuda Bürokrat ve Personel Taşıyan Şoförler Kadro Bekliyor

Kamuda Bürokrat ve Personel Taşıyan Şoförler Kadro Bekliyor

Kamuda çalışmakta olan araç şoförleri, sorunlarının çözülmesini ve kadro taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

Kamu 20 Eylül 2022 15:22 4
Kamuda Bürokrat ve Personel Taşıyan Şoförler Kadro Bekliyor

Kamuda çalışan araç şoförleri kadro bekliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan kiralık araç şoförleri, taleplerini şu şekilde dile getiriyor:

"6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 22/10/2015 tarihli ve  2015/8204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Şoför dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (% 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (% 4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.”

 Yapılan bu düzenlemede, Bakanlar Kurulu taşıt kiralamalarındaki şoförlük hizmet alımını personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı gibi değerlendirmiş olmaktadır. Çünkü İşçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları için geçerlidir. Taşıt kiralamaları genellikle personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı olmadığı halde işin şoförlük hizmeti kısmı personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı gibi kabul edilmiş olmaktadır.Çünkü Kamu İhale Genel Tebliği 78.1. maddesinde, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre şoförlü taşıt kiralama hizmet alımı çoğunlukla personel çalıştırmasına dayalı olmadığı halde şoför ücretinin üst limitten belirlendiği ve kasko bedelinin düşük olduğu araçların kullanıldığı hizmet alımları personel çalıştırmasına dayalı olarak hesaplanabilmektedir. Ancak yukarıdaki tanımlamaya uymasa bile anılan Bakanlar Kurulu Kararıyla şoförlü taşıt kiralama hizmetinin şoför hizmeti kısmı personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı olmaktadır.

Buna rağmen 696 sayılı KHK da şoförlü araç kiralama ihalesi ile çalışan personeller taşeron dahi sayılmamış ve kadro kapsamına dahil edilmemiştir. Ayrıca kiralık araç şoförleri birçok kurumda 7/24 çalıştırılmakda ve kadrolu personellerin sahip olduğu hakların hiçbirini almamaktadır. Kanunen hiçbir engel olmamasına rağmen yol harcirahı alamamakta, yine birçok kurumda ihale şartnamesinde olmadığı gerekçesiyle falan mesai almamaktadır. Kamu ihale kanununda çalıştırılacak personele ödenecek maaş tutarı asgari ücretin % 50 sini geçemez ibaresi bulunmaktadır. Fakat birçok kurumda bu ihlal edilmekte ve ihale yaklaşık maliyeti asgari ücretin % 50 fazlasına göre hesaplandığı ve sonuçlandığı halde kiralık şoföre bu yüzdelik farkı ödenmemektedir.

Sağlık bakanlığı pandemi başlangıcında 10 mart 2020 tarihinde yayınladığı bir genelge ile "şoförlü araç kiralama hizmetlerinde çalıştırılan şoföre ödenecek maaş asgari ücreti geçmeyecektir." Maddesini koyarak Kamu kurumunda iş kanununun devlet eli ile çiğnenmesini belgelemiştir.

Kısacası Kamu kurumlarında canların emanet edildiği Kiralık araç şoförleri, bakanlar Kurulu kararları  hiçe sayılarak kadro kapsamına alınmamış ve yine kanunlar hiçe sayılarak gayri insani şartlarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. 
Sizlerden ricamız Taşeron sisteminin tarihe gömülmesine destek olmanız, konuyu gündeme getirmeniz ve dolayısıyla da  bu gayri insani sistemin bitirilmesine vesile olmanızdır."

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 7 Ay Önce
BEN 7 SENEDİR DEVLET HASTANESINDE DİYALİZ DE ŞÖFÖRLÜK YAPIYORUM VE HİÇ İZİN HAKKIMIZ YOK BAYRAM SEYRAN DEMEDEN ÇALIŞIYORUM AMA HALA DA DEVAM EDİYORUZ BİZİMDE HAKKIMIZ KADRO NEDEN KİMSE BU KONUYLA İLGİLEN MİYOR ANLAMIŞ DEGİLİM ÇALIŞMA SAATİMİZ SABAH 6 AKŞAM 8 MAAŞ NE ASĞARİ ÜCRET İŞİ BIRAK DİYECEKSİNİZ AMA ÇÖZÜM DEGİL GEREGİNİN YAPILMASINI ARZ EDERİM SAYGILAR
Ziyaretçi 13 Ay Önce
Yazanın eline sağlık ama, anlaşılan kimsenin umurunda değil. Hiç bir düzenleme yok, yapılacağınıda sanmıyorum
Ziyaretçi 14 Ay Önce
Gerçekten bunu yazan kişi çok doğru yerlere deyinmis ve doğruları söylemiş çok teşekkürler ve ve üst mercilerin bunları görüp değerlendirmesini umuyor ve biz kamudaki kiralık araç şoför lerini kadroya geçirilmesini istiyoruz teşekürler
Ziyaretçi 14 Ay Önce
Çok güzel bir şekilde izah edilmiş.
;