Kamu hastanelerine MÜLAKATSIZ personel ve işçi alımı yapılıyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kamu hastanelerine MÜLAKATSIZ personel ve işçi alımı yapılıyor 2024

Son dakika: Kamu hastanelerine büro personeli, sekreter, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför kadrolarına 192 personel alımı başladı.

Kamu hastanelerine MÜLAKATSIZ personel ve işçi alımı yapılıyor 2024

Kamu hastanelerine şoför, temizlik, güvenlik ve tıbbi sekreter alımı yapılıyor.

Kamu hastanelerine ikamet şartı olmadan ve mülakatsız şekilde personel ile işçi alımı yapılacağı bildirildi. Üniversite hastaneleri tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve hemşire kadrolarına yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Tekniker,
Temizlik Görevlisi,
Şoför,
Güvenlik Görevlisi,
Büro Personeli,
Teknisyen,
Mühendis,
Sağlık Teknikeri,
Hemşire,
Tıbbi Sekreter,

İLANLAR

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Erzurum Teknik Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Ordu Üniversitesi 20 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Artvin Çoruh Üniversitesi 11 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Galatasaray Üniversitesi 12 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bartın Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kadın erkek memurlar bu sayfada >>> TIKLA TAKİP ET

Finans7.com I Ankara 

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
Nasıl başvuruluyor ?