Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 23 Mayıs 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 23 Mayıs 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesine en az lise mezunlarından sözleşmeli personel alımı başladı.

Finans Magazin 23.5.2022 00:40 7
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 23 Mayıs 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alınacağına yer verilirken alınacak adayların sağlık personeli, büro personeli kadrolarında çalıştırılacağına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan için başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlan metni, başvuru evrakları ve başvuru adresi için TIKLAYIN

Yorumlar (7)

Seç

Ziyaretçi 33 Gün Önce
Sirf karamsarlik olusturmak icin olumsuz yorum yazmak adet olmus. Calisma tecrubesi yazdiklari yeni mezun mu oluyor?
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Sırf karamsarlik oluşturmak için olumsuz yorum yapmak adet olmuş. Alanında çalışma tecrübesi yazdiklari yeni mezun mu oluyor?
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Sırf karamsarlik oluşturmak için olumsuz yorum yapmak adet olmuş. Alanında çalışma tecrübesi yazdiklari yeni mezun mu oluyor?
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Olur olur adaletli olmaz mı mezuniyeti yeni olan adaylar dan utanmadan çeşitli belgeler istemeleri baya adaletli olmalarının göstergesi
Ziyaretçi 34 Gün Önce
Adaletli bir işe alım olur inşallah 🤲