Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu başladı. İşte personel alımı başvurusu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda sağlıık teknikeri alımı yapılacağına yer verildi. "Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” KPSSP93 puan türünden sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruya baktığımızda Tıbbi Görüntüleme Teknikeri alımı yapılacağı görüldü.

İlan başvuru bilgileri şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru
yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2022 KPSSP93 puan türüne sahip olmak .
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte üniversiteye şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

Personel alımı başvuru evrakları ve başvuru adresi ile ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç