Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu 102 personel alımı yapacak: Başvuru başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu 102 personel alımı yapacak: Başvuru başladı 2023

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 102 personel alımı yapacağını duyurdu. İlan bilgileri yazımızda.

Kamu 4 Ara 2023 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu 102 personel alımı yapacak: Başvuru başladı 2023

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 102 personel alacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve sözleşmeli olarak 102 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Birçok kadroya yapılacak personel alımında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı detayları:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu durumun, Üniversite
Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile
belgelendirilmesi zorunludur. (Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.

8- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

11- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağlamak.

12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok
kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.

13- Sertifikasının ve eğitimin ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi
içerisinde alınan sertifikalar ve eğitimin alınmış olması kabul edilmeyecektir.

14- Deneyimin mezuniyet tarihinden sonra olması şarttır. SGK Hizmet Dökümü
(Deneyim İstenilen Kadrolar İçin)
AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas
Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete;

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak:

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten
alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin - İstenmişse): İstenilen alanda
çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü
8- Sertifika / Eğitim (İstenmişse): Sertifika ve Eğitimin ilan tarihinden önce alınmış
olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifika ve eğitimler kabul edilmeyecektir.
9- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve
ibraz edilmesi zorunludur.
10- Sabıka kayıt belgesi (e-Devlet çıktısı)

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç