Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan itfaiye eri alım ilanı için başvurular yarın başlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu yarın başlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından geçen haftalarda yayımlanan itfaiye eri alım ilanı için başvurular yarın başlıyor. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda itfaiye eri alımlarının en az lise mezunları arasından yapılacağı görüldü. Bizde bu yazımızda 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak olan başvuruların detaylarına yer verdik. İşte başvuru detayları.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İtfiaye eri kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak 20 memur alımında başvuru şartları şu şekilde:

-    Türk vatandaşı olmak.

-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

-    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-    İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

-    657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır

-    Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

-    Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

-    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir)
3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
5. Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Belediye personel alımı başvuru formu yayınlandı. Başvuru formu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular belediyelere gerekli evraklar ile 22-26 Mayıs arasında şahsen yapılacak. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç