Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı: Başvuru başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı: Başvuru başladı 2023

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı için son dakika açıklaması geldi ve başvurular alınmaya başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alımı başvuru formu yayınlandı: Başvuru başladı 2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada itfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusu bugün başladı ve adaylara başvuru için Cuma gününe kadar süre verildi. Peki ilana kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları nedir? İtfaiyeci alımı başvurusu nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

- 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır

- Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU

İlana başvurular başvuru formu ve aşağıda yazan evraklarla birlikte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen yapılacak.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce
tasdik edilebilir)
3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
5. Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce onaylanmak
üzere fotokopisi,
6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru
formuna yapıştırılacaktır.)
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvuru formu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç