Kadroya Geçen Taşeron İşçiye Mahkemeden İlave Tediye Müjdesi

Kadroya Geçen Taşeron İşçiye Mahkemeden İlave Tediye Müjdesi

Aynı yerde çalışan diğer işçiler ilave tediye ödemesi alırken kadroya geçen taşeron işçiye bu ödeme yapılmadı. İşçi ise mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme işçiyi haklı buldu.

Ekonomi 26.3.2022 22:48 0
Kadroya Geçen Taşeron İşçiye Mahkemeden İlave Tediye Müjdesi

Bir otelde kamu işçisi olarak çalışmakta olan işçi, kadroya geçmesi sonrası diğer işçilere ödenen tediye ödemelerini alamadı. Yasadaki sıkıntı nedeniyle ilave tediye ödemesi alamayan işçi mahkemenin yolunu tuttu.


İş mahkemesi , dava açan işçiyi haklı buldu ve işverenin işçiye ilave tediye ödemesi yapması gerektiğini, aynı işi yapan işçiler arasında ayrımcılık yapamayacağını, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi. Mahkeme, ikramiyeler başta olmak üzere diğer işçilere yapılan , kadroya geçen taşeron işçiye yapılmayan diğer ödemelerin de yapılmasına hükmetti.


Bu kararı işveren temyiz etti ve dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ele alınan söz konusu dava dosyası işçiyi haklı buldu. Aynı işi yapan işçiler arasında bir ayrıma gidilemeyeceğini belirten Daire, mahkemenin kararını isabetli buldu. Ancak mahkemenin işçiye ödenecek tazminat hakkında bazı hususları eksik bıraktığını belirterek kararı usulden bozdu.


Söz konusu davanın karar metninde işçinin lehine yer alan kısım şu şekilde: "Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı eşit işlem yapma borcu bulunmamaktadır. Alt işverenin işçileri ile asıl işveren arasında iş sözleşmesi bulunmadığından alt işverenin işçileri, eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak asıl işverenden herhangi bir talepte bulunamazlar. Eğer bu ilişki muvazaaya dayanıyorsa kanunun açık hükmü gereği alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçiler sayılacağından, işçiler eşit işlem yapma borcuna dayalı olarak da asıl işverenden yasal haklarını talep edebileceklerdir." ifadelerine yer verildi ve davanın detayları için şu bilgilere yer verildi:


"Davalı işverenin otel işletmeciliği konaklama ve eğlence işyerleri iş kolunda kalmaktadır. Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan işler bu iş kolu kapsamındadır. Davalı işverenin otel hizmeti kapsamında alt işverene verdiği hizmetlerden genel temizlik, garaj ve otopark ile güvenlik hizmetleri yardımcı işlerden olması nedeni ile bu şekilde kurulan alt asıl işveren ilişkisi yasaya uygundur.


Ancak bu hizmetlerin dışında verilen Restoran ve Bar, Garson, Komi, Oda temizliği gibi hizmetler otel işletmeciliğinin asıl işlerindendir. Bu hizmetlerin verilmesi için işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir olgu olması gerekir. Davalı işveren bu olguyu kanıtlayamadığı gibi asıl işlerini bir şirketten işçilik temini sureti ile aldığı anlaşılmaktadır. İşçilik temini yasada yer alan bir uygulama değildir. Bu nedenle mahkemece davacı işçinin başlangıçtan beri davalı işçisi sayılarak Toplu İş Sözleşmesi'nin tarafı sendikaya üye olması nedeni ile davacı işçinin Toplu İş Sözleşmesi'nden yararlandırılması, bu şekilde fark ücret, ikramiye ve sosyal yardım alacaklarının hüküm altına alınması isabetlidir."


Yorumlar (0)

Seç