Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak: Tarım ve Orman Bakanlığı bekçilik başvuru formu 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak: Tarım ve Orman Bakanlığı bekçilik başvuru formu 2024

Son dakika haberi: Kadın ve erkek adaylar arasından en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacağı bildirildi. İlanın başvurusuna dair detaylar yazımızda.

Bekçi Alımı 13 Şubat 2024 16:09 7
Kadın erkek en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak: Tarım ve Orman Bakanlığı bekçilik başvuru formu 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı en az ilkokul mezunu kadın erkek bekçi alımı başvurusu başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında bekçi kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS'siz şekilde en az ilko9kul mezunu adaylar arasından yapılacak alımda adaylar kadrolu olarak istihdam edilecek. Peki bekçi alımı başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılacak? başvuru bilgileri ile detayları yazımızda.

En az ilkokul mezunları arasından yapılacak bekçi alımına hem kadın hem erkek adaylar başvuru yapabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS puan şartı aranmadan yapılan kır bekçisi alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

-Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.

-Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

-Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.
- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasına engel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya mani hali bulunmamak.

-Her bir aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek koluna başvuru yapabilecektir.

-Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan işçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde ihtiyaç fazlası olması halinde aynı İl’de bulunan ve ihtiyaç belirten Bakanlığımız diğer hizmet birimlerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

-Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

-İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

-Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

-Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

-Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihleri ile diğer hususlar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

-Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ÖZEL ŞARTLAR

Bekçi alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki özel şartlara haiz olması gerekmektedir:

- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (13/02/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kalmış Özel Güvenlik Belgesi ve Kartına sahip olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımına başvuru yapacak kişilerin İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR adresine gittikten sonra İŞ İLANLARI kısmına gitmesi gerekmektedir.

İŞKUR esube sayfasına gittikten sonra iş arama sayfasında İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyip İŞYERİ UNVANI kısmına ise TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI yazın ve ARA butonuna tıklayın. Daha sonra ilanlar aşağıda sıralanacak.

Başvuruyu nasıl yapacağınıza dair videodlu anlatım ise şu şekilde:

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Kaynak: Finans7

Yorumlar (7)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 13 Gün Önce
Bizde olmak istiyoruz ne yapalımişbulamıycakmıyız yaş 39
Ziyaretçi 14 Gün Önce
Başvuru linki vb bi yol göstere bilirmisiniz
Ziyaretçi 14 Gün Önce
kır bekçiliği alımı var Çarşı mahalle bekçiliği yok
Ziyaretçi 14 Gün Önce
Ne olurdu 38 yaş olsaydı artık yaş olayı değişti millet 30 yeni evlenio yani 38 daha genç sayılır bizde iş sahibi olmak isterdik ama 35 nedir ya
Ziyaretçi 14 Gün Önce
Nerden başvuru yapılacak diye soran arkadaş açıklamada yazıyor zaten işkur diye