Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımında sayı arttı: Daha fazla personel alınacak 2023

Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımında sayı arttı: Daha fazla personel alınacak 2023

Kadıköy Belediyesi 2023 yılı kamu personeli alımında sayı artırıldı. İşte yapılacak yeni memur alımı.

Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımında sayı arttı: Daha fazla personel alınacak 2023

Kadıköy Belediyesi memur alımı sayısı yükseldi.

İstanbul ili Kadıköy belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında geçen gün yayınlanan memur alımı ilanının değiştiği ve yayınlanan ilana ek olarak 5 personel daha alınacağı bildirildi.

Geçen hafta yayınlanan personel alımı ilanında toplamda 10 memur alınacağına yer verilmişti. Bugün yayınlanan açıklamada 5 memur daha alınacağı ve toplam memur alımı sayısının 15'e çıkarıldığına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlanın başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

-Türk vatandaşı olmak. 
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.  (Boy ve kilo tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)
-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 4 ile 7 Aralık tarihlerinde şahsen yapılacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;