Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Son dakika haberi: Kadıköy Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı başvurusu başladı. İşte başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları.

Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı 2023

Kadıköy Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

İstabul Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 11 zabıta memuru alımı başvuru formunun yayınlandığına ve başvuruların 23 Ocak'tan itibaren şahsen alınacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda başvuruya ilişkin detaylara bu yazımızda yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR
1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve
kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6. İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 23.01.2023 - 26.01.2023 tarihleri arasında şahsen alınacak:

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Kadın erkek adaylar  bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;