Kadıköy Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İkamet Şartı Yok

Kadıköy Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İkamet Şartı Yok

Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesine en az lise mezunları arasından 25 zabıta memuru alımı yapılacak. İşte ilan.

Kamu 16.6.2022 13:31 1
Kadıköy Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İkamet Şartı Yok

Kadököy Belediye Başkanlığı tarafındna bir ilan yayımlandı ve 25 zabıta alınacağına yer verildi.

İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada belediye bünyesinde kadrolu olarak çalıştırmak üzere zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS puanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta istihdamında alımların en az lise mezunu adaylar arasından yapılacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen gençlerde aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türk vatandaşı olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.  (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya  A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 2 ile 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvurular belediyeye şahsen yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 10 Gün Önce
Beni alırlarmı acabaa ehliyetimde varr nasip olurmu acabaa