Kadıköy Belediyesi 32 memur alımı yapacak: Düz memur, zabıta ve VHKİ 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kadıköy Belediyesi 32 memur alımı yapacak: Düz memur, zabıta ve VHKİ 2023

Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında memur, zabıta ve VHKİ kadrolarına 32 kamu personel alımı yapılacağı görüldü.

Kadıköy Belediyesi 32 memur alımı yapacak: Düz memur, zabıta ve VHKİ 2023

Kadıköy Belediyesi 32 personel alımı yapacak.

İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda memur zabıta ve VHKİ kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayınlanan memur alımı ilanının başvuru bilgileri ve detayları finans7'de.

"İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” ile “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)    İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
d)    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
f)    Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

KADRO DAĞILIMI

İlanın kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 23 ile 26 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. BAŞVURU FORMU YAYINLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN FİNANS7 MOBİL UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRİN
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç