Kaçkar Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak

Kaçkar Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak

Son dakika haberi: Kaçkar Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi.

Kaçkar Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak

Son dakika haberi: Kaçkar Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak.

Kaçkar Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada belediye bünyesine itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. "Rize ili Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile  belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,  

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d)     Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.  

f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  

ÖZEL ŞARTLAR

a)    İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
 
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.  

c)    657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri birliğimizce yapılacaktır.

d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)    Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

f)    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 19 Haziran tarihinde başlayacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)

Seç