Jantsa yüzde 693 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor: KAP geldi JANTS
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Jantsa yüzde 693 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor: KAP geldi JANTS

JANTS kodu ile borsada işlem gören Jantsa, bedelsiz sermaye artırımına gideceğini açıkladı. Açıklama KAP'a bildirildi.

Borsa 11 Mart 2024 0
Jantsa yüzde 693 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor: KAP geldi JANTS

Son dakika: Jants hisesinde sermaye artırımı kararı.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından bir son dakika duyurusu yayınlandı. KAP'a yapılan açıklamaya baktığımızda sermaye artırım kararının alındığına yer verildi. Alınan sermaye artırım kararı KAP'ta yayınlandı.

Karara baktığımızda JANTS hissesinin yüzde 693.24607 oranında bedelsiz sermaye artırımına gideceği görülüyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimin detayları da belli oldu. Yayınlanan KAP'ta yönetim kurulu kararına şu şekilde yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Şirket sermayesinin %693,24607 oranında pay sahiplerine A ve B grubu payları oranında bedelsiz dağıtılması kararı alınmıştır. 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 88.245.000 (seksensekizmilyonikiyüzkırkbeşbin) TL'den 700.000.000 (Yediyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 611.755.000 (Altıyüzonbirmilyonyediyüzellibeşbin) TL tutarın tamamının, VUK(Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre Özkaynaklar'da yer alan Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltme olumlu farklarından karşılanmasına; TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre ise artışın Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

Sermaye artırımı karşılığında A ve B grubu paylar karşılığında A ve B grubu paylar olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 611.755.000 (Altıyüzonbirmilyonyediyüzellibeşbin) adet kaydi pay ihraç edilmesine, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına,

Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Özet Bilgi
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
900.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
88.245.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
700.000.000

SORUMLULUK REDDİ BEYANI: Haberde yer alan bilgi ve veriler finans7 yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç