Jandarma lise mezunu 200 subay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JSGF
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Jandarma lise mezunu 200 subay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JSGF

Jandarma lise mezunu subay alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte 200 subay alımının detayları.

Subay Alımı 5 Tem 2024 0
Jandarma lise mezunu 200 subay alımı başvuru ekranı açıldı 2024 JSGF

2024 JSGF başvurusu başladı: 200 subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 2024 yılı JSGF subay alımı ilanının yayınlandığına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda başvuruların başaldığı da görülüyor. Peki subay alımı başvuru şartları nedir?

Kimler subay öğrenci alımına başvuru yapabilir?

Jandarma bünyesine yapılacak öğrenci alımında adaylar eğitime tabi tutulacak ve subay olarak Jandarma bünyesinde göreve başlayacak. Subay alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar ise şu şekilde:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024)
itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru
yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas
alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı
Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî
soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle
askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim
kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör
örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

m. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama
bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş altı adaylar için boy alt sınırı 162 santimetre, üst sınırı ise 190 santimetredir. 19
yaş ve üzerindeki adaylar için ise boy alt sınırı 164 santimetre, üst sınırı ise 210 santimetredir.],

n. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini
taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

o. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını
taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav
sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir

Özel şartlar ise şu şekilde:

a. Lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu
olanlar müracaat edebilecektir. [Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli
olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların
yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemeleri gerekmektedir.]

b. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde başvuru için; ÖSYM
tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Ortaöğretim
başarı puanı eklenmemiş şekliyle ) esas alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) başarı sıralamasında ilk
450.000’de olan adaylardan;

Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);
 - Eşit Ağırlık (EA) puanına göre başarı sıralaması en az 150.000’inci
- Sayısal (SAY) puanına göre başarı sıralaması en az 150.000’inci,
- Sözel (SÖZ) puanına göre başarı sıralaması en az 30.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak

Başvuru kılavuzuna gitmek için Tıklayın

Başvuru ekranı açıldı

Jandarma subay alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

Linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra başvurunuzu giriş yaparak gerçekleştirin.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç