Jandarma KPSS'siz 29 sürekli işçi alımı başvuru ekranı iŞKUR'da açıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Jandarma KPSS'siz 29 sürekli işçi alımı başvuru ekranı iŞKUR'da açıldı

Jandarma 29 sürekli işçi alımı başvuru duyurusu geldi ve ilanın başvurusu alınmaya başlandı. İşte jandarma işçi alımı.

Jandarma KPSS'siz 29 sürekli işçi alımı başvuru ekranı iŞKUR'da açıldı

Jandarma Genel Komutanlığı 29 işçi alımı yapacak: Başvuru İŞKUR'da başladı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında sürekli işçi kadrolarında istihdam etmek üzere 29 kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusu başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere yapılacak sürekli işçi alımında başvuru ekranı açıldı. İlana başvurular İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

JAndarma tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda kadrolar şu şekilde açıklandı. İşt epersonel alımı kadroları.

OTO BAKIM
ONARIMCISI

ELEKTRİKÇİ

OTOMOTİV
ELEKTRİKÇİSİ

OTOMOTİV BOYA
USTASI 

TORNACI

BOBİNAJCI-ELEKTRİK

FİBERGLASÇI

OTOMOTİV
KAPORTA USTASI

OTO CAMCISI

ŞANZIMAN
TAMİRCİSİ 

SİLAH TAMİRCİSİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel
saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:
a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
bulunmamak,
b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,
c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,
ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak
veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az
birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,
d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak,
e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,
f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan
maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge
işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,
g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet
ediyor olmak.

BAŞVURU
Başvurular 4-8 Aralık 2023 tarihleir arasında aşağıdaki videoda belirtilen adımların takip edilmesi ile birlikte yapılacak:

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>> Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç