Jandarma kadın erkek 2 bin 380 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Jandarma kadın erkek 2 bin 380 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı 2024

Son dakika haberi: Jandarma kadın erkek adaylar arasından 2 bin 380 astsubay alımı yapacak. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Astsubay Alımı 29 Ara 2023 1
Jandarma kadın erkek 2 bin 380 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı 2024

Son dakika: Jandarma'ya 2 bin 380 astsubay alımı yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2 bin 380 astsubay alımı yapılacağına yer verildi.

Jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarına yapılacak astsubay alımında toplamda 2 bin 61 erkek ve 269 kadın alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans
mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için
2022-2023 yıllarında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan
almış olmak,

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için
2022 yılında yapılan KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış
olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları]
için bu puanların en az %80’ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991
ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması
gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki
adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî
veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h. 5237 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve
evli ise eşinin;
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

i. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle
askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil
okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli
iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

l. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş
ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

o. Hamile olmamak.
NOT: 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması
halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona
erdirilir.

2. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur
durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur

Başvuru kılavuzu, mezuniyet şartı için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. 29 Aralık 2023 tarihinde saat 09.00'da başlayacak astsubay alımı 14 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sol menüde başvuru sürecindekiler kısmından başvurunuzu yapın. Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
27 onlisans icin az deilmi ya bende astsubay olmak istiom eşim egm de şu yasi esnetelim lütfen başvuru yapamıyoruz en az 30 olmali