Jandarma 408 subay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı ve şartları 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Jandarma 408 subay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı ve şartları 2024

Jandarma tarafından yayınlanan duyuruda kadın erkek adaylar arasından 408 subay alımı yapılacağına yer verildi.

Subay Alımı 29 Ara 2023 0
Jandarma 408 subay alımı yapacak: İşte başvuru ekranı ve şartları 2024

Son dakika: Jandarma 408 subay alımı yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya baktığımızda kadın erkek adaylar arasından subay alımı yapılacağına yer verildi.

Kadın adaylar arasından 76, erkek adaylar arasından 332 olmak üzere toplamda 408 subay alımında başvurular 2 branş için KPSS'siz, diğer branşlar için KPSS ile yapılıyor.

Subay alımında adaylar jandarma, istihdam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, mühendis, öğretmen, hukuk, tabip ve diş tabibi branşlarında çalıştırılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans mezuniyetlerini
kapsamaktadır.) Tablo-1’de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici
kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için
YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. Adaylar tarafından;
(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023
yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-
2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı
bulunmamaktadır.
(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan
KPSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023
yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak

(4) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve
çocuklarını] için bu puanların en az %80’ini [P3 için 52, P4 (hukuk) için 56 puan ve üstü] almış olmak,

e. Beden eğitimi öğretmenliği branşı için; Tablo-1’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun
olanlardan temin yönetmeliği ile belirlenen temel esaslara (KPSS ve ALES taban puanını almış olmak)
ilave olarak; kick boks, atletizm, oryantiring (koşarak hedef bulma), atıcılık, yüzme veya triatlon
branşlarında milli sporcu olma şartı aranacaktır. Sayılan branşlarda, Olimpiyat Oyunları, Dünya
Şampiyonası, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Avrupa ve Akdeniz
Oyunlarında dereceleri olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Milli sporcu belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

f. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991
ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması
gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki
adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir)],
(3) Muvazzaf tabip ve diş tabibi subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991
ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

h. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut
ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve
edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî
veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı. 5237 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve
evli ise eşinin;
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı
başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri
okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil
okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli
iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

m. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
n. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
ö. Hamile olmamak.

Mezuniyet şartı ve başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde saat 9.00'dan itibaren alınacak. Başvurular aşağıdaki linkten alınıyor.

Linke tıklayın. Açılan sayfada giriş yaparak sol kısımdaki menüde başvuru sürecindekiler kısmından başvurunuzu yapın. Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç