İzmir'e zabıta memuru alımı başvurusu Haziran'da başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İzmir'e zabıta memuru alımı başvurusu Haziran'da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 yılı zabıta memuru alımı başvuru duyurusu geldi ve detaylar belli oldu.

İzmir'e zabıta memuru alımı başvurusu Haziran'da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu Haziran ayı sonunda başlıyor.

İzmir Büyükşehir tarafından yayınlanan açıklamada ikamet şartı aranmadan zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Duyuruya baktığımızda işe alınacak adyalarda ikamet şartının aranmadığı görülürken başvuru şartlarına da şu şekilde yer verildiği görülüyor:

KİMLER ZABITA OLABİLİR? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

•    Türk vatandaşı olmak.

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

•    İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır,

•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

•    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlan başvurusu 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN FİNANS7 MOBİL UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRİN
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç