İzmir Demokrasi Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı: İşte Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı: İşte Başvuru 2022

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı: İşte Başvuru 2022

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İZmir Demokrasi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunlarından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu haberimizde söz konusu personel alımının başvurusunun detaylarına yer verdik.

"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda detayların şu şekilde olduğu görülüyor:

Başvuru Başlangıç Tarihi 05.10.2022

Son Başvuru Tarihi 19.10.2022 (Saat 17:30’a kadar)

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde, aranılan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge
başvuru formuna eklenecektir

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma
Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
4. Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS B grubu
KPSS(P93), Lise mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi - Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR adresine şahsen yapılacak.

1. Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)
2. Özgeçmiş,
3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında
“Belgenin Neden Verileceği” alanının “Devlet Memuriyeti” olarak doldurulması gerekmektedir.)
8. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
9. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.
10. Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
11. Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri
içerisinde alınmış iş deneyim belgesi

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç