İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı. İşte zabıta alımı başvuru bilgileri.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2024.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı başvurusu hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada zabıta kadrosunda çalıştırmak üzere 36 kamu personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımının başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırmak üzere yapılacak personel alımında adaylar Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılacak.

ZABITA ALIMINA KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru yapacaklarda ise bazı şartlar aranıyor. İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm  olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İlanın başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

İlan için başvurular 24 Haziran'da başlayacak. Başvuru yapacak adaylar için başvuru formu da yayınlandı. Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

- Başvuru formu
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
- Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

Başvuru formuna gitmek için TIKLAYIN

Dilekçe ve sağlık beyanı formu için TIKLAYIN

Kadın erkek ilana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişinde bulunmak için >>> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç