İzin İsteyen İşçiyi Kovan Patrona Kötü Haber: Tazminat Ödeyecek

İzin İsteyen İşçiyi Kovan Patrona Kötü Haber: Tazminat Ödeyecek

İzin isteyen işçisine izin vermeyen ve işten çıkaran patrona kötü haber geldi. Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Çalışma Hayatı 09.6.2022 12:04 0
İzin İsteyen İşçiyi Kovan Patrona Kötü Haber: Tazminat Ödeyecek

İzin istediği için işten kovulan işçiye Yargıtay'dan iyi haber.

Bundan yıllar önce meydana gelen olay , Yargıtay tarafından karara bağlandı. Kardeşi doğum yapan bir kişi, o gün işten erken çıkmak istedi. Patrondan, erken çıkabilir miyim diyerek izin isteyen işçiye patron 2 saat sonra çıkabilirsin dedi. Ancak işçi aciliyeti olduğunu söyleyerek erken çıkmak istedi. Patron ise onu, o zaman bir daha gelme diyerek işten kovdu.

Tazminatı da verilmedi. Bunun üzerine işçi iş mahkemesine gitti ve o işyeri hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine açılan davada emsal karar geldi. Davacı , iş sözleşmesinin haksız şekilde sonlandırıldığını, kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmediğini, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretini, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram genel tatil ücreti ile asgari geçim indirimlerini istedi. 

Mahkemede şirket, işçinin herhangi bir hak ya da alacağının olmadığını söyleyerek davanın reddini istedi. İş mahkemesi ise davayı kısmen kabul etti. Karar temyiz edildi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay, işverenin söylediği bir daha gelme sözünün fesih sayılacağına hükmetti. Söz ko9nusu kararda işçinin kardeşinin sezaryenle doğum yaptığı bunun üzerine işçinin erken çıkmayı talep ettiği, ancak işverenin 2 saat sonra çıkabilirsin dediğine dikkatler çekildi. İşçinin hemne çıkma talebi üzerine işverenin sen bilirsin o zaman bir daha gelme dediği ve bunun üzerine işçinin iş yerinden çıkarıldığı anlaşılıyor.

Söz konusu kararda, "İşverenin, iş yerini sevk ve idare eden yetkili kişi konumundaki çalışanın eylemini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Nitekim davacı işçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı işveren daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirtmiştir."

Bunun üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu ve işçi lehine davanın kabulüne hükmetti. 

Yorumlar (0)

Seç