İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, En Az Lise Mezunu Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Ekim 2022 Başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, En Az Lise Mezunu Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Ekim 2022 Başvuru

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunlarından sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, En Az Lise Mezunu Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Ekim 2022 Başvuru

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 48 personel alacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunlarından mülakatsız 48 personel alımı yapılacağına yer verildi.

"Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan söz konusu personel alımı ilanına baktığımızda başvuru şartları şu şekilde oluyor:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre
geçmeden başvuruda bulunamazlar.

8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas
alınacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular www.iuc.edu.tr ve https://personel.iuc.edu.tr/ adresileri üzerinden alınacak başvuru formunun doldurulması ile , aşağıdaki evraklarla şahsen yapılacak:

1) Fotoğraflı Başvuru Formu
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.)
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4) 2020 KPSS Sonuç Belgesi
5) Askerlik Belgesi (e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
6) Deneyim şartı istenen kadrolar için Deneyimli Olduğunu Gösterir Belge veya SGK Dökümü.
7) Yabancı Dil şartı istenen kadrolar için YDS Sonuç Belgesi / Yabancı Dil Sertifikası
8) Koruma ve Güvenlik Personeli Kadrosuna Başvuru Yapacak Adaylar için Son Başvuru Tarihi İtibariyle Geçerlilik Süresi En Az 6 Ay Kalmış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu ve Deneyimli
Olduğunu Gösterir Belge

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç