İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri memur alımı yapacak: İşte İtkib personel alımı başvuru 2023

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri memur alımı yapacak: İşte İtkib personel alımı başvuru 2023

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacağını açıkladı. İşte başvuruya ilişkin detaylar ve başvuru bilgileri.

Memur Alımı İlanları 26 Nisan 2023 20:24 0
İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri memur alımı yapacak: İşte İtkib personel alımı başvuru 2023

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı yapacak.

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında kamu personeli alacağını bildirdi. Uzman yardımcısı, idari memur ve engelli personel kadrolarına yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

6 uzman yardımcısı, 4 idari memur ve 1 engelli memur kadrosuna alım yapılacak. Bu kadrolara yapılan personel alımının başvuru genel şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 15 Mayıs 2023 saat 17:30'a kadar şahsen veya posta yolu ile yapılacak. İşte başvuru için istenen evraklar:

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu (ıslak imzalı olarak, tek sayfa çıktı alınmalıdır),
T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış şekilde toplam iki adet),
E-devletten Barkodlu Mezuniyet Belgesi,
E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Belgesi,
E-devletten Barkodlu Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
E-devletten Barkodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi,
Güncel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı)

İlanın başvurusuna dair detaylara "https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-personel-alim-duyurulari-istanbul-tekstil-ve-konfeksiyon-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterligi-personel-alim-duyurusu-1.html" adresinden ulaşabilirsiniz.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç