İstanbul Medeniyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 31.5.2022 00:10 0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından 60 KPSS puanı ile sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular bugünden itibaren alınacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

* Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-P94 puan türü dikkate alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Başvuru son günü itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen yapılacak.

- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak)

- Nüfus Cüzdan Örneği

- Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)

- KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet çıktısı)

- Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık veya Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarından birinden mezun olma şartı gerektiren Sağlık Teknikerliği pozisyonu için Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.

- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı)

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç