Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alınacağına yer verildi.

Kamu 23.6.2022 00:20 1
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 47 personel alacak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2'nci maddesinin b fıkrasına göre " ifadeleri ile yayımlanan personel alımı ilanına baktığımızda detayların şu şekilde olduğu görülüyor:

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olması.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Adayların başvurduğu unvan niteliğine göre, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme
Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Önlisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı
kullanılacaktır.

- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1’inci Maddesinin b fıkrasına
eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi
atamaları yapılmayacaktır.

- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan;
özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, ustalık belgesi vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

- Adaylar hakkında yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

BAŞVURU

İlana başvurular https://ik.isparta.edu.tr adresi üzerinden , internetten yapılıyor. İlan başvuru belgeleri ve detayları , aşağıdaki ilan metninde verilmiştir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 2 Gün Önce
Başvuru şuan yok ne zaman başlar acaba