İŞKUR'da duyurdu: TCDD işçi alımı yapacak

İŞKUR'da duyurdu: TCDD işçi alımı yapacak

TCDD bünyesindeki kamu şirketine yapılacak işçi alımı için duyuru detayları Finans7.com'da. İşte personel alımı.

İşçi Alımı 22 Mayıs 2023 15:10 0
İŞKUR'da duyurdu: TCDD işçi alımı yapacak

TCDD'ye işçi alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Teknik Mühendislik AŞ tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada TCDD bünyesindeki kamu şirketine 1 işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız yapılacak söz konusu personel alımına baktığımızda başvuruların başladığı ve başvuru için adaylara 1 günlük süre verildiği bildirildi. İlanın başvuru genel şartları şu şekilde:

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLECEK? İŞTE BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURU DETAYLARI

Elektrik teknisyeni kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru detayları için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç