İŞKUR, Kendi İşini Kuracak Engelli ve Eski Hükümlülere Para Verecek: Başvuru Başladı

İŞKUR, Kendi İşini Kuracak Engelli ve Eski Hükümlülere Para Verecek: Başvuru Başladı

Son dakika haberi: Eski hükümlü ve engellilere yapılacak destek ödemesi için başvurular başladı.

İŞKUR İlanları 16 Kasım 2022 18:35 0
İŞKUR, Kendi İşini Kuracak Engelli ve Eski Hükümlülere Para Verecek: Başvuru Başladı

Engelli ve eski hükümlülere iş kurmaları için destek verilecek: Başvurular başladı.

İŞKUR üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada engelli vatandaşlara ve eski hükümlülere iş kurmaları için para desteği verileceği bildirildi. "2023/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları Başladı" başlığı ile yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda başvuruların bugün başladığı ve 9 Aralık 2022 tarihine kadar müracaatların devam edeceğine yer verildi. 

"Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir." ifadeleri ile iskur.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında başvuruya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda başvuru bilgilerini projelerin detaylarını verdik.

ENGELLİLERE VERİLECEK DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Engellilere yönelik verilen desteğe başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle
kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık
Kurulu Raporuna” sahip olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım
tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere
sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin
sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama
adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim
Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine
(sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı
olmalıdır).

ENGELLİLERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Engellilere verilecek destek miktarı kalem kalem şu şekilde hesaplandı:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,
ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL
b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı
olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla %
60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. (tarım ve hayvancılık
sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 9.000 TL.)
c) Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza
tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet
alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 56.000 TL, diğer
sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge
karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım,
donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 70.000 TL.

Engelli hibe başvuru anlatımı için TIKLAYIN

ESKİ HÜKÜMLÜLERE HİBE DESTEĞİ

Eski hükümlülere yapılacak hibe desteği için başvuru şartları şu şekilde:

a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Eski hükümlü olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi
yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi
olmamak),
g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere
sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin
sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama
adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması
gerekmektedir.)
l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan
Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına)
son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)

ESKİ HÜKÜMLÜLERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Eski hükümlülere verilecek destek miktarı şu şekilde:

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığıyla yapılan başvuru sonrasında bütçe
imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen tarım ve hayvancılık sektörüne
ait projelere; kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay
boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş
maliyetleri için vergiler dahil en fazla 55.000 Türk Lirasına kadar, diğer sektörlere ait
projelere ise kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay
boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat,
yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyet giderlerini kapsayan vergiler dahil en fazla
70.000 Türk Lirasına kadar “kuruluş desteği” verilecektir.

Başvuru şartları ve başvuru şekli için TIKLAYIN

Programlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

Yorumlar (0)

Seç