İnlice Belediyesi 55 KPSS ile tekniker, VHKİ ve evlendirme memuru alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İnlice Belediyesi 55 KPSS ile tekniker, VHKİ ve evlendirme memuru alımı yapacak

55 KPSS puanı ile kamuya evlendirme memuru, VHKİ ve tekniker alımı yapılacağı açıklandı. İlan bilgileri yazımızda.

İnlice Belediyesi 55 KPSS ile tekniker, VHKİ ve evlendirme memuru alımı yapacak

İnlice Belediyesi 55 KPSS tekniker, sekreter ve evlendirme memuru alımı yapacak.

Adıyaman iline bağlı olan İnlice Belediyesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 55 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar ve başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde açıklandı:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

- İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 5 ile 7 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte alınacak:

a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 
c)    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
d)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).
h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri  Belediyemizce tasdik edilebilir)
i)    Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

İlan metni ve başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
Merhaba, en altta bulunan ilan metni ve başvuru kılavuzu linki başka yere ait (Yalova) olarak çıkıyor. düzeltilmesi gerekli.