İMMİB Personel Alımı Yapacak: İşte IMMIB Memur Alımı Başvuru Sartları

İMMİB Personel Alımı Yapacak: İşte IMMIB Memur Alımı Başvuru Sartları

İMMİB tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 28 personel ve memur alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 12 Kasım 2022 00:58 0
İMMİB Personel Alımı Yapacak: İşte IMMIB Memur Alımı Başvuru Sartları

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından bir son dakik açıklaması yapıldı ve personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan.gov.tr adresinden yayınlanan açıklamaya baktığımızda alınacak personellerin uzman yardımcısı ve idari memur kadrolarında çalıştırılacağı görüldü.

İMMİB tarafından "Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 28 (Yirmisekiz) personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımının şartları şu şekilde:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için üniversitelerin dört yıllık Fakültelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 5. 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, 2020,2021 veya 2022 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 puan ve üzeri almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
 11. Uzman Yardımcılığı ile İdari Memur kadrosu için 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 12/12/2022 tarihi saat 17.30'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır  Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla , aşağıdaki adrese yapacak:

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
İki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,
Güncel Özgeçmiş (CV)
Adli Sicil Belgesi
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Adres: YENİBOSNA MERKEZ MALLESİ  SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

Yorumlar (0)

Seç