İMMİB en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İMMİB en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birliği tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi.

İMMİB en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birliği 30 personel alacak.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birliği tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların internet üzerinden alınmaya başladığı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak,

Uzman Yardımcısı ve İdari Personel için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; Şoför için lise mezunu olmak ve en az beş yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

01/01/2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1988 ve sonrası doğumlu)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, 2021,2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 puan ve üzeri almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

Uzman Yardımcılığı ile İdari Personel kadrosu için 2022 veya 2023 yılı; Şoför kadrosu için 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az puan 70 puan ve üzeri almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

İki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,
Güncel Özgeçmiş (CV)
Adli Sicil Belgesi
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
Şoför kadrosuna başvuran adaylar için sürücü belgesinin fotokopisi,
*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

BAŞVURU

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 20/12/2023 tarihi saat 16.30'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Başvuru Adresi: YENİBOSNA MERKEZ MALLESİ  SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç