İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu bitiyor: Sonuçları ne zaman?

İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu bitiyor: Sonuçları ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. İletişim Başkanlığına yapılacak personel alımında başvuru bilgileri ve sonuçlar hakkında son durum yazımızda.

İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu bitiyor: Sonuçları ne zaman?

İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu bitiyor: Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı başvurusunda son saatlere girildiğine yer verildi. Personel alımında son günlere girilirken başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvuru detaylarına yer verdik.

Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, basit bakım hizmetleri kadrolarına yapılacak alımda başvuru şartları şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
a) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS P93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS P94,puan türlerinin birinden Büro Personeli için en az 70Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,
10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı e devlet üzerinden alınıyor. Başvuru son günü 15 Ocak 23.59'da sona erecek.

SONUÇLARI

KPSS puanına göre 4 katı aday mülakat aşamasına çağrılacak. Mülakatlara alınacak adaylar arasından sözlü mülakat puanı ile KPSS puanı ortalamasına göre kazananlar belli olacak. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil  Sonuçlar açıklanınca haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 17 Gün Önce
35 yaşından büyükler ölsün artık şu işçi alımlarında yaş şartı filan kalksin